Make your own free website on Tripod.com

 
 
  HOME ::
   
 
ประวัติอาจารย์สุนทร(ณรงค์) เผือกเที่ยง
 
อ.สุนทร   วิชานะปัดทอง

          
          หนึ่งในครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสายวิชานะหน้าทอง  ที่มีความสามารถชั้นครูในการลงทอง โดยใช้วิธีการเป่าทองเข้า  ชนิดที่ไม่ต้องใช้มือคลึงหรือเปิดกระดาษทอง แต่อย่างใด  ท่านเคยสร้างความโด่งดังในการเป่าทองเข้าหน้าผากที่วัดบางเชือกหนังมาแล้ว  เมื่อปี ๒๕๔๙ ในสมัยนั้นคนมาเข้าคิดรอเป่าทองกันวันละหลายร้อยคน  ต้องจองคิดล่วงหน้าเป็นสัปดาห์  ต่อมาท่านอาจารย์ได้เบื่อความวุ่นวายจึงขอปลีกตัวเองออกมา  ปัจจุบันท่านมารับเป่าทองให้ที่วัดโพธิ์ผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีจุดประสงค์มาช่วยพระอาจารย์พิจารย์  วิจารโณ  สร้างและทำนุบำรุงวัดโพธิ์ผักไห่  ซึ่งหากท่านทำนุบำรุงวัดนี้เรียบร้อยดีแล้ว  ท่านอาจารย์สุนทรก็จะไปช่วยวัดอื่นๆ ที่ยังยากจนขาดปัจจัยในการสร้างวัดต่อไปด้วยอาคมที่ตนเองมีอยู่่

[อ่านต่อ]  

<<ย้อนกลับ>>